டாடா தலைமையகம், மும்பை (பாம்பே ஹவுஸ்) : GOLD ரேட் பெற்ற நாட்டின் முதல் பாரம்பரிய கட்டிடம்

பாம்பே ஹவுஸ் என அழைக்கைப்படும் டாடா நிறுவனத்தின் தலமையகம் மும்பையில் உள்ளது. கி.பி. 1923 ம் ஆண்டு கட்டப்பட்ட இந்த கட்டிடம், இந்தியன் கீரீன் பில்டிங்க் கவுன்சில் (Indian Green Building Council) ஆல் GOLD தர நிர்ணயம் தரப்பட்டுள்ளது. இந்தியன் கீரீன் பில்டிங்க் கவுன்சிலின் காரணிகளை இந்த நிறுவனம் பூர்த்தி செய்ததால் இந்த தர நிர்ணயத்தை பெற்ற முதல் பாரம்பரிய  கட்டிடம் என்ற பெருமையை பெற்றுள்ளது.

Leave a Reply

Your email address will not be published.