31 ரயில்களின் பயண நேரம் குறைப்பு: ரயில்களின் புதிய கால அட்டவணை

செப்டம்பர் 1 ஆம் தேதி முதல் 31 ரயில்களின் வேகம் அதிகரிக்கப்படுள்ளதாகவும் சில ரயில்களின் புறப்படும் நேரம் மாற்றப்பட்டுள்ளதாகவும் தென்னக ரயில்வே வெளியிட்டுள்ள அறிவிப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

 SALIENT FEATURES OF PUBLIC TIME TABLE – September 2014

 INTERIM BUDGET TRAINS: 

 I.INTRODUCTION OF NEW TRAINS:

 A.* PREMIUM TRAINS:

 1.*Train No.12528/12527 Kamakya – Chennai Central Air-conditioned (Weekly) Premium Exp. (via Malda Town, Howrah,Vishakapatanam )

 

T.No 12528

Kamakya-Chennai

ACExpress

¯

Station

T.No.12527

Chennai- Kamakya

ACExpress

(Wed) 20.30

(d)

Kamakya

(a)

11.15 (Mon)

(Thur) 12.40

(d)

Howrah

(d)

18.50 (Sun)

(Fri)02.30

(d)

Visakhapatanam

(d)

05.35(Sun)

(Fri) 14.25

(a)

Chennai

(d)

17.20 (Sat)

 Composition             :  Brake Luggage cum Generator Car -2,  Air Conditioned 2 Tier Sleeper

                                       Coach – 4,  Air Conditioned 3 Tier Sleeper Coach– 10, Air Conditioned

                                        Hot Buffet Car- 1   Total =17. coaches

 Stoppages:- New Jalpaiguri, ,Howrah, Bhubaneswar, Vishakhapatnam,

 Vijayawada

 2.*T.No.22839/22840 Howrah- Chennai Central (Weekly) AC Premium Express (viaVisakhapatanam)

 

T.No.22839 Howrah-Chennai AC Exp.

¯

Station

T.No.22840Chennai-Howrah AC Exp..

(Mon) 12.40

(d)

Howrah

(a)

18.30 (Wed)

(Tues) 02.30

(d)

Visakhapatanam

(d)

05.35 (Wed)

(Tues)14.50

(a)

Chennai Central

(d)

17.10 (Tues)

 Composition  :     Brake Luggage cum Generator Car -2 , Air Conditioned 2 Tier Sleeper

                            Coach -4, Air Conditioned 3 Tier Sleeper  Coach -10, Air Conditioned

                            Hot Buffet Car -1  =Total   17 Coaches

 Stoppages:-Cuttack, Bhubaneswar, Visakhapatanam, Rajamundry, Vijayawada

 3.*T.No. 22353/22354 Patna-Bangalore Cantonement ( Weekly) Premium Express (via Mughalsarai, Manikpur,Nagpur, Chennai Central)

 

T.No.22353 Patna-BangaloreExp.

¯

Station

T.No.22354 Bangalore Patna Exp

(Thu)23.30

(d)

Patna

(a)

09.45 (Tue)

(Fri)11.10

(d)

Jabalpur

(d

22.05

(Sat)13.10/13.30

(a/d)

Chennai Central

(a/d)

20.50/21/10

(Sat) 18.55

(a)

Bangalore Cantonement

(d)

15.30 (Sun)

   Composition        : Brake Luggage cum Generator Car –2, Air Conditioned 2 Tier Sleeper

                          Coach 3, Air Conditioned 3 Tier Sleeper Coach – 5, 3 Tier Sleeper Coach  -7,

                          Air Conditioned Hot Buffet  Car -1  Total =18 coaches

 Stoppages:-Chheoki, Jabalpur, Nagpur, Vijayawada, Chennai Central.

 4.*T.No.22971/22972Jaipur-Madurai (Weekly) Premium Express

 (via Bhopal,Vijayawada, Chennai Central,Namakkal,Tiruchchirappalli)

 

T.No.22971 Jaipur-

Madurai Exp.

¯

Station

T.No.22972 Madurai-

JaipurExp

(Sat)13.05

(d)

Jaipur

(a)

05.00 (Thurs)

(Sun) 01.45/01.55

(a/d)

Bhopal

(a/d)

17.40/17.45(Wed)

(Mon) 01.10/01.30

(a/d)

Chennai Central

(a/d)

15.55/16.25(Tue)

(Mon) 09.00/09.10

(a/d)

Tiruchchirappalli

(a/d)

08.45/08.50(Tue)

(Mon)11.30

(a)

Madurai

(d)

06.30 (Tue)

 Composition:Second Class cum luggage & Brake Van-2, Air Conditioned 2

 Tier Sleeper Coach -3,Air Conditioned 3 Tier Sleeper Coach -5,

 3 tier Sleeper Coach-7, Pantry Car-1=Total 18 Coaches

 Stoppages:- Bhopal, Nagpur,Vijayawada, Chennai Central, Tiruchchirappalli

 5.*T.No.22504/22503 Kamakya- Baiyappanahalli (Weekly) PremiumExpress

 (via New Jalpaiguri,Howrah,Vijayawada, Chennai Central)

 

T.No.22504 Kamakya-BaiyappanahalliPremiumExpress

¯

Station

T.No. 22503BaiyappanahalliKamakya Premium

Express

(Tue) 20.30

(d)

Kamakya

(a)

11.15 (Sun)

(Wed) 12.20/12.40

(a/d)

Howrah

(a/d)

18.30/18.50(Sat)

(Thurs) 14.50/15.15

(a/d)

Chennai Central

(a/d)

15.55/16.25 (Fri)
(Thurs) 21.15

a

Baiyappanahalli

(d)

10.15(Fri)

 Composition  : – Second Class cum luggage & Brake Van 2, , Air Conditioned 2 tier

 Sleeper Coach -4,, Air Conditioned 3 tier Sleeper  Coach -5,

 3 tier Sleeper Coach-8, Pantry Car-1= Total-20 coaches

 Stoppages:- New Jalpaiguri, Howrah, Bhubaneswar, Vijayawada, Chennai Central

 6.*T.No.22658/22657 Thiruvananthapuram – Bangalore City( Bi-weekly) Premium Express (via Coimbatore, Erode,Tirupattur)

 

T.No.22658

Thiruvananthapuram – Bangalore City Exp.

¯

Station

T.No. 22657

Bangalore City – Thiruvananthapuram Exp.

(Thu, Sun)19.00

(d)

Thiruvananthapuram

(a)

08.20 (Sat, Tue)

(Fri, Mon) 08.10

(a)

Bangalore City

(d)

19.15 (Fri, Mon)

 Composition :-Brake Luggage cum Generator Car-2; Air Conditioned 2 Tier Sleeper Coach -3

 Air Conditioned 3 Tier Sleeper Coach -5, 3 Tier Sleeper Coach – 7

 Air Conditioned Hot Buffet Car -1Total =18 Coaches

 Stoppages:-Ernakulam Town, Coimbatore, Erode

 ·* The days of running premium trains will be notified  from time to time.

 B.EXPRESS TRAINS

 1.T.No. 19420/19419 Ahmedabad-Chennai ( Bi- Weekly) Express (viaVasai Road, Pune, Guntakal.)

 

T.No.19420Ahmedabad-Chennai Central Exp.

¯

Station

T.No.19419 Chennai Central-Ahmedabad

Exp

(Wed& Sat) 09.40

(d)

Ahmedabad

(a)

06.15 (Sat&Tues)

21.05/21.10

(a/d)

Pune

(a/d)

17.20/17.25

(Thurs&Sun)14.20/14.30

(a/d)

Renigunta

(a/d)

22.25/22.35(Thurs&Sun)

(Thurs& Sun)17.05

(a)

Chennai Central

(d)

20.00(Thurs&Sun)

 Composition: Second Class cum luggage &Brake Van -2 , Airconditioned 2 tier coach -1,

 Air conditioned 3 tier coach-3, 3 tier sleeper coach- 12, Second class coach -4

 =Total22 Coaches

 Stoppages:-Nadiad,Annand,Vadodara, Surat, Vapi,Boisar, Vasai Road, Panvel, Pune,

 Solapur, Wadi, Yadgir, Raichur, Manthralayam Road, Adoni, Guntakal, Gooty,

 Tadipatri, Yeraguntala, Cuddapah. Razampeta, Koduru, Renigunta,

 Arakonnam, Perambur(Up)

 Date of Introduction:- Will be notified later

 

2.T.No.11073/11074 LokamanyaTilak (T)-Chennai Central (Weekly) Express

 (via Pune, Wadi, Guntakal)

 

T.No.11073

LokamanyaTilak(T)-

Chennai Central

Exp

¯

Station

T.No.11074

Chennai Central-LokamanyaTilak(T)

Exp

(Mon)13.20

(d)

LokamanyaTilak(T)

(a)

16.20 (Wed)

16.40/16.45

(a/d)

Pune

(a/d)

11.50/12.00

(Tue)10.00/10.15

(a/d)

Renigunta

(a/d)

18.00/18.10 (Tue)

(Tue)13.05

(a)

Chennai Central

(d)

15.15 (Tue)

 

Composition: Second Class cum luggage &Brake Van with disabled Friendly Compartment-2,

 Air Conditioned 2 tier Sleeper Coach-1, Air Conditioned 3 tier Sleeper Coach-1

 3 Tier Sleeper coach-13, , Second class Coach-5, Pantry Car-1

 Total =23 coaches.

 Stoppages:,Kalyan, Pune, Sholapur, Gulbarga, Wadi, Yadgir, Raichur, Mantralyam Road

 Adoni, Guntakal, Gooty, Yerraguntala, Cuddapah,Renigunta, Arakkonam,

 Perambur(UP)

 Date of Introduction:- Will be notified later

 3.T.No.12796/12795 Bangalore City – Chennai Central (Daily) Express

 (via Bangarpet, Jolarpettai)

 

T.No.12796

Bangalore -Chennai CentralExp.

¯ Station T.No.12795

Chennai Central-BangaloreExp.

10.30 (d) Bangalore City (a) 16.40
12.13/12.15 (a/d) Jolarpettai (a/d) 13.48/13.50
15.45 (a) Chennai Central (d) 10.30

 Composition of  T.No. 12785/12786 Exp  – Second Class cum Luggage & Brake Van -2,

                                                                     First Class cum Air-Conditioned 2 tier Sleeper

                                                                    Coach-1, Air-Conditioned  2  tier Sleeper Coach -2,

                                                                   Air-Conditioned 3 tier  Sleeper Coach-3,

                                                                    3 tier Sleeper Coach-12, Second Class Coach-4 

                                                                    = Total 24 coaches.

 Stoppages     :          Bangalore Cantt., Krishanarajapuram,  Whitefield,  Bangarpet, Kuppam,

                                   Jolarpettai,  Katpadi, Arakonam, Perambur(Up direction)

 Date of Introduction:- Will be notified later

 4.T.Nos.22801/22802 Vishakapatanam-Chennai(Weekly) Express (via Vijayawada,)

 

T.No.22801Visakhapatanam-Chennai Central Exp.

¯

Station

T.No.22802 Chennai Central -Visakhapatanam

Exp

(Fri)19.00

(d)

Visakhapatanam

(a)

11.30(Sun)

00.45/1.00

(a/d)

Vijayawada

(a/d)

05.00/05.15(Sun)

06.40/06.42

(a/d)

Gudur

(a/d)

23.30/23.35

(Sat)09.35

(a/d)

Chennai Central

(a/d)

21.10(Sat)

 Composition   :    Second Class cum luggage & Brake Van -2, , , Air-Conditioned  2  tier   

                             Sleeper Coach -1, Air-Conditioned 3 tier Sleeper Coach-3, 3 tier sleeper

                             coach-7,  Second Class -6  = Total 19  Coaches

 Stoppages:- Duvvada,Ankapalle, Annavaram,  Samalkot Jn, Rajahmundry, Tadepalligudem, 

                     Eluru, Vijayawada,Tenali,Ongole,Nellore,Gudur,Sullurupetta.

 Date of Introduction:- Will be notified later

 5.T.No. 16864/16863 Mannargudi–Bhagat-ki-kothi(Jodhpur) (Weekly) Express

 (via Chennai Egmore,Vijayawada,Bhopal,Jaipur)

 

T.No.16864

Mannargudi-Bhagat-ki-kothi

Exp.

¯

Station

T.No.16863

Bhagat-ki-kothi -Mannargudi Exp.

(Mon) 11.30

(d)

Mannargudi

(a)

18.00 (Sat)

(Mon)19.30/19.55

(a/d)

Chennai Egmore

(a/d)

10.00/10.10 (Sat)

(Tue)22.30/22.45

(a/d)

Bhopal

(a/d)

10.00/10.15 (Fri)

(Wed)11.10/11.30

(a/d)

Jaipur

(a/d)

21.30/21.40(Thur)

(Wed) 18.00

(a)

Bhagat-ki-kothi

(d)

15.00 (Thu)

 Composition:Second Class cum luggage & Brake Van, with Disabled Friendly

 Compartment- 2, Air Conditioned 2 tier Sleeper Coach-1,Air Conditioned 3

 tier Sleeper Coach- 1, 3 tier Sleeper Coach-6, Second Class Coach-6, = Total

 16Coaches

 Stoppages: Tiruvarur, Mayiladuthurai, Chidambaram, Tiruppadiripuliyur, Villupuram,

 Chengalpattu, Tambaram, Chennai Egmore, Sullurupeta, Gudur, Nellore,Ongole, Chirala, Tenali, Vijaywada, Khammam, Peddapalli, Ramagundam, Sirpur Kaghaznagar, Ballarshah, Nagpur, Itrasi, Habibganj, Bhopal, Shujalpur, Ujjain, Nagda, Bhawani Mandi, Kota, Sawaimadhopur, Durgapura, Jaipur, Phulera, Makrana, Degana, Merta Road, Gotan, Rai Ka Bagh Palace, Jodhpur.

 Date of Introduction:- Will be notified later

 6.T.No.22653/22654 Thiruvananthapuram – Hazrat Nizamuddin (Weekly) Exp.

 ( via Kottayam, KRCL, Kota )

 7.T.No. 22655/22656 Thiruvananthapuram – Hazrat Nizamuddin (Weekly) Exp.

 via Allapuzha, KRCL,Kota.)

 

T.No.22653

Thiruvanan

thapuram – H.NizammuddinExp

T.No. 22655 Thiruvanan-thapuram – H.NizammuddinExp ¯

Station

T.No.22656

H.Nizammuddin—ThiruvananthapuramExp.

T.No.22654

H.Nizamm-

uddin-– Thiruvananthapuram Exp.

(Sat) 00.30

(Wed) 00.30

(d)

Thiruvananthapuram

(a)

14.00 (Sun,)

14.00(Wed)

03.10/03.15

—-

(a/d)

Kottayam

(a/d)

—–

10.50/10.55

——

03.20/03.23

Allapuzha

10.37/10.40

—–

12.25/12.35

12.25/12.35

(a/d)

Mangalore Junction

(a/d)

01.20/ 01.30

01.20/01.30

(Wed)

17.10/17.20

17.10/17.20

(a/d)

Madgaon

(a/d)

19.35/19.45

19.35/19.45

(Mon) 02.00

(Fri)02.00

(a)

H. Nizamuddin

(d)

10.05 (Fri)

10.05(Mon)

  Composition  :-  Second Class cum luggage & Brake Van with DisabledFriendly

 Compartment-2, Air Conditioned 2 tier Sleeper Coach-1, Air

 Conditioned 3 tier Sleeper Coach-2, 3 tier SleeperCoach-7,

 General Second Class -6, = Total 18 Coaches

 Stoppages: Kollam, Kayankulam, Alappuzaha/Kottyam, Ernakulam Jn./Ernakulam

 Town, Thrisur,Shoranur Jn., Kozhikode, Kannur, Mangalore Jn.,

 Udupi, Madgaon, Karmali, Ratnagiri,Panvel,Vasai Road, Dahanu

 Road, Vapi, Surat, Bharuch, Vadodara, Ratlam, Kota,

 Sawaimadhopur, Bharatpur, Mathura.

 Date of Introduction:- Will be notified later

 8.T.No.16354/16353 Nagercoil – Kacheguda (Weekly) Express (via Madurai-Namakkal,Katpadi,Tirupathi)

 

T.No.16354

Nagercoil-Kacheguda Exp.

¯

Station

T.No.16353

Kacheguda-Nagercoil Exp.

(Tue)08.10

(d)

Nagercoil

(a)

21.10 (Thu)

(Tue) 22.13/22.15

(a/d)

Katpadi

(a/d)

06.08/06.10 (Thu)

01.05/01.10

(a/d)

Tirupati

(a/d)

03.25/03.27

(Wed)14.00

(a)

Kacheguda

(d)

16.00 (Wed)

 Composition:Second Class Cum Luggage & Brake Van with disabled friendly

 compartment-2 Air Conditioned 2 tier Sleeper Coach-1 Air Conditioned 3

 tier Sleeper Coach- 3 ,3 tier Sleeper Coach-8, Second Class -4,

 Total= 18 coaches

 Stoppages:Valliyur, Tirunelveli, Kovilpatti, Sattur, Virudhunagar, Madurai, Dindigul,

 Tiruchchirappalli, Karur, Namakkal,Rasipuram, Salem, Jolarpettai,

 Vaniyambadi,Gudiyattam, Katpadi, Chittur, Tirupati, Renigunta, Koduru,

 Razampeta, Cudappah, Yerraguntla, Tadipatri, Gooty, Dhone, Kurnool

 Town, Gadwal,Mehboobnagar

 Train has been introduced with effect from 20.05.2014.

 9.T.No.16575/16576 Bangalore City – Mangalore Central (Daily) Express

 (viaMysore, Sakleshpur)

 

T.No.16575

Bangalore City-MangaloreCentral Exp.

¯

Station

T.No.16576

Manglaore Central-BangaloreCity Exp.

08.30

(d)

Bangalore City

(a)

19.30

11.30/12.00

(a/d)

Mysore

(a/d)

15.50/16.15

21.15

(a)

Mangalore Central

(d)

06.30

 Composition::-Second Class cum luggage & Brake Van with Disabled Friendly

 Compartment-2, Air Conditioned Chair car-1,General Second Class

 Chair car-10 =Total 13 Coaches.

       Stoppages           :    Kengeri, Mandya, Mysore, Krishnarajnagar,  Hole Narsipur, 

                                      Hasan, Sakleshpur, Subrahmanya Road,   Kabakaputtur,

                                      Bantawala, Mangalore Jn,.

 Date of Introduction:- Will be notified later

 10.T.No.22863/22864 Howrah—Yesvantpur AC( Weekly) Exp (via Bhubaneswar,

 Renigunta,Katpadi)

 

T.No.22863

Howrah-Yesvantpur ACExp

¯ Station T.No.22864

Yesvantpur-Howrah AC Exp.

11.00 (Mon) (d) Howrah (a) 16.00 (Thu)
10.30/10.40

(a/d)

Renigunta

(a/d)

16.50/17.00
12.20/12.22

(a/d)

Katpadi

(a/d)

14.43/14.45
16.00(Tue) (a) Yesvantpur (d) 11.15(Wed)

 Composition    :  Brake Luggage cum Generator Car-2, Air Conditioned  First  Class

                               Coach-1,  Air Conditioned 2 tier Sleeper Coach  -3, Air-conditioned

                              3 tier sleeper coach-11,Air Conditioned Hot Buffet Car -1=Total 18 coaches

 Stoppages         :    Kharagpur, Balasore, Cuttack, Bhubaneswar, Khurda Road,     

                                Brahmapur,Vizianagram, Vijaywada, Renigunta, Katpadi.

 Date of Introduction:-Will be notified later

 (C)PASSENGER TRAINS

 1.T.No.56034/560333 Mannargudi– MayiladuthuraiDaily)Passenger

 

T.No.56034

Mannargudi– MayiladuthuraiPassenger

¯ Station T.No,56033

Mayiladuthurai –MannargudiPassenger

08.30 (d) Mannargudi (a) 18.55
11.00 (a) Mayiladuthurai (d) 16.40

 Composition: Second Class cum luggage & Brake Van with Disabled Friendly

 compartment-2,3 tier sleeper coach-9,Second Class – 4

 Total =15 coaches.

           Stoppages              :     Nidamangalam, Koradachery, Tirumadhikunnam, Kulitalai.  

                                               Tiruvarur Jn,  Nannilam, Punthottam,Peralam,Manganallur,      

 Train has been introduced with effect from 13.05.2014

 2.T.No.56715/56716 Punalur – Kanniyakumari (Daily)Passenger

 

T.No. 56715

Punalur-Kanniyakumari Passenger

¯ Station T.No.56716

Kanniyakumari-Punalur Passenger

12.40 (d) Punalur (a) 11.40
14.05/14.15

(Traction change)

(a/d)

Kollam

(a/d)

09.30/10.05

(Traction change)

19.10 (a) Kanniyakumari (d) 05.40

 Composition:Second class cum Luggage cum Brake Van-2, 3-tier Sleeper Coach-6,

 Secondclass -8,= Total 16 coaches.

 Stoppages:Punalur, Auvaneswaram, Kottarakara, Ezhukone, Kundara, Kilikollur, Kollam,

 Mayyanad, Paravur, Varkala, Kadakavur, Chirankil, Murukkampuzha,

 Kazhakuttam, Kochuveli, Trivandrum Pettah, Trivandrum, Nemam,

 Balaramapuram, Neyyatinkara, Dhanuvachapuram, Parashshala, Kulithurai,

 Eraniel, Nagercoil.

 Date of Introduction:-Will be notified later

 3.T.No.56035/56036 Tiruchendur – Tirunelveli (Daily) Passenger

 

T.No. 56035

Tiruchendur – Tirunelveli Passenger

¯ Station T.No.56036

Tirunelveli – Tiruchendur Passenger

10.25 (d) Tiruchendur (a) 17.15
12.15 (a) Tirunelveli (d) 15.15

 CompositionSecond Class cum luggage & Brake Van with Disabled Friendly

  Compartment -2 3 tier Sleeper Coach -9,General Second Class  Coach-4, Total 15 coaches

 Stoppages : Kayalpattinam, Arumuganeri, Kurumbur, Kachchanavilai, Nazareth

Alwartirunagar, Srivaikuntam, Thathankulam, Seyduganallur, Palayamkottai

 Date of Introduction : Will be notified later

 4.T.No.56665/56666 Kasargod – Mookambika Road  Byndoor Daily Passenger

 

T. No. 6665

Kasargod- Mookambika Road Byndoor Passenger

Stations T.No.56666

Mookambika Road Byndoor – Kasargod- Passenger

06.40 (d) Kasargod (a) 18.10
08.05 (d)

Mangalore Jn,

(d) 16.505
11.50 (a) Mookambika Road Byndoor

 

(d) 13.05

 

 Composition: – Second class cum Luggage cum Brake Van -2,Second Class Coach14

 Total =16 Coaches

   Stoppages:-    Kumbla,Uppala,Manjeshwar,Ulall, Mangalore Jn,Tokkutu and all stations

                          Between Thokur to Byndoor

 Date of Introduction:- Will be notified later

 II.CHANGE IN TIMINGS

 1.The timings of T.No. 12676 Coimbatore-Chennai Central Kovai Express will be revised from 01.09.2014 as under:-

 

Train No.12676

¯

Existing

Revised

Coimbatore

(d)

14.20

14.55

Chennai Central

(a)

21.45

22.25

 2.The timings of Train No.16526 Bangalore – Kanniyakumari Exp.will be revised as

 Under from a date to be notified later:-

 

Train No.16526

¯

Existing

Revised

Bangalore

(d)

21.40

20.00

Kanniyakumari

(a)

18.05

15.15

 

III.          SPEEDING UP OF MAIL/EXPRESS TRAINS :-

 

Sl.No Train No. & Description Speeded Up by

1.

17236 Nagercoil – Bangalore Express

160 mts

2.

16382 Kanniyakumari – Mumbai CST

80 mts

3.

16526 Kanniyakumari – Bangalore Exp

70 mts

4.

22632 Bikaneer – Chennai Central Express

60 mts

5.

16733 Rameswaram – Okha weekly Express

45 mts

6.

11043 Lokmanya Tilak (T) – Madurai weekly Express

40 mts

7.

16231 Mayiladuthurai – Mysore Express

30 mts

8.

16022 Mysore – Chennai Central Express

25 mts

9.

16855 Puducherry – Mangalore Express

20 mts

10.

17313 Chennai Central – Hubli Express

20 mts

11.

22851 Satragachi – Mangalore Express

20 mts

12.

12651 Madurai – H. Nizamudin Sampark krantiBi- Weekly Exp

20 mts

13.

12521 Barauni – Ernakulam RaptisagarExpress

15 mts

14.

12682 Coimbatore – Chennai Central Weekly Express

15 mts

15.

16232 Mysore – Mayiladuthurai Express

15 mts

16.

16381 Chatrapathi Sivaji Terminal – Kanniyakumari Express

15 mts

17.

22634 Thiruvananthapuram – Hazrat Nizamuddin Super fastWeekly Express

15 mts

18.

22682 Chennai Central – Mysore Express

15 mts

19.

22852 Mangalore – Santragachi Express

15 mts

20.

12084 Coimbatore – Mayiladuthurai Jan Shatabdhi Express

10 mts

21.

12663 Howrah – Tiruchchirappalli Bi-Weekly Express

10 mts

22.

16125 Chennai Egmore – Jodhpur Weekly Express

10 mts

23.

16235 Tuticorin – Mysore Express

10 mts

24.

16317 Kanniyakumari – Jammu Tawi Himsagar Weekly Express

10 mts

25.

16318 Jammu Tawi – Kanniyakumari- Himsagar Weekly Express

10 mts

26.

17606 Kacheguda – Mangalore Bi-Weekly Express

10 mts

27.

22113 Lokmanya Tilak Terminal – KochuveliBi Weekly Express

10 mts

28.

22815 Bilaspur – Ernakulam Weekly Express

10 mts

29.

11042 Chennai Central – Mumbai CST Terminal

10 mts

30.

12674 Coimbatore – Chennai Cheran Exp

10 mts

31.

16024 Tirupathy – Chennai CentralExp

10 mts

 

IVCHANGES IN ARRIVAL/DEPARTURE OF MAIL/EXPRESS TRAINS AT CHENNAI

 CENTRAL AND CHENNAI EGMORE :-

 

CHANGES IN ARRIVAL TIMINGS AT CHENNAI CENTRAL from 01.09.2014


S. No

T. No From To

Existing

Revised

1

12508 Guwahati Thiruvananthapuram

4.15

4.20

2

12510 Guwahati Bangalore

4.15

4.20

3

12516 Guwahati Thiruvananthapuram

4.15

4.20

4

11027 CST Mumbai Chennai Central

4.15

4.25

5

22650 Erode Chennai Central

4.30

4.05

6

22652 Palani Chennai Central

4.55

4.15

7

12602 Mangalore Central Chennai Central

5.25

5.40

8

22640 Alapuzha Chennai Central

6.35

5.50

9

12509 Bangalore Guwahati

5.40

6.05

10

22643 Ernakulam Patna

5.40

6.05

11

12515 Thiruvananthapuram Guwahati

5.40

6.05

12

16022 Mysore Chennai Central

7.25

7.00

13

12622 New Delhi Chennai Central

7.15

7.10

14

22206 Madurai Chennai Central

7.10

7.15

15

12682 Coimbatore Chennai Central

7.45

7.15

16

12624 Thiruvananthapuram Chennai Central

6.55

7.30

17

12696 Thiruvananthapuram Chennai Central

9.50

10.00

18

16204 Tirupati Chennai Central

11.30

10.45

19

22638 Mangalore Central Chennai Central

15.15

14.40

20

12551 Yesvantpur Kamakhya

15.45

15.35

21

22352 Yesvantpur Patliputra

15.45

15.55

22

22626 Bangalore Chennai Central

20.45

20.35

23

12640 Bangalore Chennai Central

21.15

21.05

24

13352 Alappuzha Dhanbad

22.25

21.55

25

12676 Coimbatore Chennai Central

21.45

22.25

26

12078 Vijayawada Chennai Central

22.00

22.30


 CHANGES IN DEPARTURE TIMINGS AT CHENNAI CENTRAL from 01.09.2014

S. No

T. No

From

To

Existing

Revised

1

12508

Guwahati

Thiruvananthapuram

4.40

4.45

2

12510

Guwahati

Bangalore

4.40

4.45

3

12516

Guwahati

Thiruvananthapuram

4.40

4.45

4

22643

Ernakulam

Patna

6.20

6.30

5

12515

Thiruvananthapuram

Guwahati

6.20

6.30

6

12509

Bangalore

Guwahati

6.20

6.30

7

12077

Chennai Central

Vijayawada

7.00

7.30

8

12551

Yesvantpur

Kamakhya

16.10

16.15

9

22352

Yesvantpur

Patliputra

16.10

16.15

10

22826

Chennai Central

Shalimar

16.20

16.25

11

22860

Chennai Central

Puri

16.20

16.25

12

12578

Mysore

Darbhanga

16.20

16.25

13

12601

Chennai Central

Mangalore

20.25

20.15

14

16021

Chennai Central

Mysore

21.30

21.00

15

22651

Chennai Central

Palani

21.00

21.30

  

CHANGES IN ARRIVAL / DEPARTURE TIMINGS AT CHENNAI EGMORE from 01.09.2014

T. No

From

To

Existing

Proposed

1

18496 Bhubaneswar Rameswaram

09.00/ 09.20

08.35/08.50

2

11017 Lokmanya Tilak Terminus Karaikal

10.35/10.45

11.00/11.10

3

16854 Tiruchchirappalli Chennai Egmore

17.50

18.00

4

12663 Howrah Tiruchchirappalli

20.00/20.20

19.55/20.20

5

12665 Howrah Kanniyakumari

20.00/20.20

19.55/20.20

6

12661 Chennai Egmore Sengottai

20.50

20.55

 

Check Also

அன்னையின் நினைவு நாளில்…அன்னதானம்

போலீஸ் பப்ளிக் பிரண்ட்ஸ் அசோசியேஷன் மாநில தலைவரும், ஜீனியஸ் ரிப்போர்ட்டர் தமிழ் மாத இதழின் முதன்மை ஆசிரியரும், ஜீனியஸ் டீவி …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *